Mercedes-Benz

Odbiór pojazdów Mercedes-Benz wycofanych z eksploatacji.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Recykling pojazdów.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w koncernie Daimler.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w koncernie Daimler. Jako spadkobierca wynalazcy automobilu, Daimler zdaje sobie sprawę ze swojej olbrzymiej odpowiedzialności, czyniąc ekologiczną mobilność, zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju, integralnym elementem strategii firmy. Wytyczne środowiskowe koncernu Mercedes-Benz Group AG przewidują ekologiczne kształtowanie produktu przez cały okres jego użytkowania, od projektu, poprzez produkcję i eksploatację, po utylizację i recykling.

Podstawą wydajnej utylizacji pojazdów po okresie ich użytkowania jest ich zdolność do recyklingu, którą cały czas doskonalimy. Stanowi to warunek wydajnego procesu odzysku oraz ponownego użycia wartościowych materiałów przez naszych partnerów.

Jeżeli pewnego dnia będziesz musiał rzeczywiście rozstać się ze swoim samochodem, prosimy o zwrócenie go nam w ramach naszej sieci punktów odbioru. Mercedes-Benz zapewnia łatwy i bezpłatny odbiór Twojego samochodu oraz odzysk materiałów zgodnie z przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska. Oddając swojego Mercedesa i umożliwiając dzięki temu wydajny proces ponownego użycia materiałów, wnosisz swój cenny wkład w zamknięcie obiegu recyklingu oraz ochrony wszystkich naszych zasobów naturalnych.

Odbiór pojazdów

Odbiór pojazdów.

Odbiór Twojego samochodu.

Aby maksymalnie ułatwić Ci zwrot pojazdu wycofanego z eksploatacji, Mercedes-Benz utrzymuje rozległą sieć punktów odbioru. Oddając swój samochód w ramach naszej sieci punktów odbioru możesz być pewny, że zostanie on poddany utylizacji zgodnie z przepisami, przy czym wartościowe materiały zostaną odzyskane, a następnie wykorzystane w nowych produktach. W ten sposób wnosisz swój cenny wkład w ochronę naszego środowiska i poprawę wydajności zasobów naturalnych.

Po przekazaniu samochodu oraz dokumentów rejestracyjnych jednemu z naszych partnerów, otrzymasz świadectwo złomowania, potwierdzające utylizację pojazdu zgodnie z przepisami. Świadectwo to jest z reguły potrzebne do ostatecznego wyrejestrowania samochodu w odpowiednim wydziale komunikacji.

Właściciel pojazdu marki Mercedes-Benz może bezpłatnie oddać swój samochód w ramach naszej sieci punktów odbioru, jeżeli spełnia on następujące warunki:

  • Jest to samochód do przewozu osób posiadający maksymalnie 9 miejsc siedzących albo samochód do przewozu towarów do 3,5 tony
  • Zakończenie eksploatacji nastąpiło po co najmniej jednomiesięcznym okresie zarejestrowania w jednym z krajów Unii Europejskiej
  • W samochodzie nie ma żadnych odpadów i jest on kompletny (układ napędowy, podwozie, karoseria, katalizator, elektroniczne układy sterujące)

Odzysk materiałów

Odzysk materiałów.

Ponowne użycie wartościowych surowców.

Nawet, jeśli Twój Mercedes swoje najlepsze lata ma już za sobą, nie oznacza to jego szybkiego końca.

Dzięki nowoczesnym technologiom recyklingu możliwe jest ponowne użycie dużej części materiałów wykorzystanych w samochodzie, a dzięki temu ochrona cennych surowców i znaczne odciążenie naszego środowiska.

Proces odzysku materiałów można podzielić na cztery, niżej opisane etapy.

1. Odbiór pojazdu
Po przejrzeniu udostępnionej listy punktów odbioru pojazdów oraz znalezieniu punktu położonego najbliższej Twojego domu, oddajesz do niego swój kompletny samochód bez odpadów.

2. Osuszanie
W ramach osuszania samochód zostaje starannie pozbawiony wszystkich płynów eksploatacyjnych, takich jak oleje, płyn hamulcowy, płyn chłodzący, płyn spryskiwaczy czy czynnik chłodniczy, które są poddawane recyklingowi lub utylizacji.

3. Demontaż
Pierwszy etap obejmuje obowiązkowy demontaż akumulatora, filtra oleju, katalizatora oraz kół, które poddawane są recyklingowi. Części pirotechniczne (na przykład poduszki powietrzne) utylizowane są zgodnie z przepisami. Następnie wymontowane są części nadające się – bezpośrednio lub po przetworzeniu – do ponownego użycia.

4. Rozdrabnianie
Pozostałe części karoserii przekazywane są do specjalistycznych firm, które rozdrabniają je za pomocą strzępiarek, dzielą na różne frakcje oraz w znacznym stopniu przywracają do obiegu tworzyw.