Mercedes-Benz

Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi.

Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi

Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi.

W drodze uważnej selekcji wybraliśmy rzetelnych partnerów naszego programu - czołowe Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce o światowej renomie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

Infolinia:

+48 22 567 40 00

0 801 10 20 30

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Infolinia:

+48 22 555 0000

0 801 200 200

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Vienna Insurance Groupal.

Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Infolinia:

+48 22 501 61 00

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

ul. Wspólna 25

00-519 Warszawa

Infolinia:

+48 22 453 00 00

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

ul. Hestii 1

81-731 Sopo

tInfolinia:

+48 58 555 55 55

0 801 107 107

Inter Partner Assistance Polska S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Infolinia:

+48 22 575 90 60

PZU S.A.

ul. Ślężna 29

53-301 Wrocław

Infolinia:

+48 22 566 55 55

0 801 102 102

QBE Insurance Europe Limited

Plantation Place,

30 Fenchurch Street,

London EC3M 3BD

Centrum Likwidacji Szkód: Pol-Assistance Sp. z o.o.

ul. Marynarska 11, budynek "Antares"

02-674 Warszawa

Infolinia:

+48 22 318 89 01