Mercedes-Benz

Odbiór pojazdów Mercedes-Benz wycofanych z eksploatacji.

Recykling pojazdów

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Jako firma wynalazcy samochodu, koncern Daimler, świadomy swojej wielkiej odpowiedzialności, przyjmuje ekologiczną mobilność, zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju, za integralną część strategii przedsiębiorstwa. Wytyczne środowiskowe koncernu Mercedes-Benz Group AG przewidują ekologiczne kształtowanie produktu przez cały okres jego użytkowania, od projektu, poprzez produkcję i eksploatację, po utylizację i recykling.
Podstawą wydajnej utylizacji pojazdów po okresie ich użytkowania jest ich zdolność do recyklingu, którą cały czas doskonalimy. Jest to warunek efektywnego odzysku i wykorzystania zawartych w nich cennych materiałów przez nasze firmy partnerskie.
Jeśli kiedyś przyjdzie Państwu naprawdę rozstać się ze swoim samochodem, to prosimy oddać go do naszej sieci punktów odbioru. Mercedes-Benz zapewnia łatwy i bezpłatny odbiór Państwa samochodu oraz jego utylizację zgodną z przepisami i przyjazną dla środowiska. Oddając swoje auto do punktu odbioru i umożliwiając przez to efektywny odzysk materiałów, przyczyniają się Państwo do zamknięcia obiegu recyklingowego oraz do oszczędnej gospodarki wszystkimi naszymi zasobami.

Odbiór pojazdów

Odbiór pojazdów.

Odbiór pojazdu.

Aby maksymalnie ułatwić Państwu zwrot pojazdu wycofanego z eksploatacji, Mercedes-Benz utrzymuje rozległą sieć punktów odbioru. Zwracając swoje stare auto do naszej sieci mają Państwo pewność, że pojazd zostanie zutylizowany zgodnie z przepisami, a odzyskane z niego cenne materiały zostaną użyte do wytworzenia nowych produktów. W ten sposób wnoszą Państwo swój cenny wkład w ochronę naszego środowiska i poprawę wydajności zasobów naturalnych.
Przekazawszy samochód wraz z dokumentami rejestracyjnymi jednemu z naszych autoryzowanych przedstawicieli, otrzymają Państwo świadectwo złomowania, które potwierdza utylizację zgodną z przepisami. Świadectwo to jest z reguły wymagane do wyrejestrowania pojazdu w macierzystej placówce.
Będąc właścicielem samochodu marki Mercedes-Benz, mogą Państwo bezpłatnie zwrócić swój pojazd do jednego z naszych punktów odbioru – pod następującymi warunkami:

  • Jest to samochód przeznaczony do transportu osób posiadający maks. 9 miejsc siedzących albo samochód do przewozu towarów, o dopuszczalnej masie 3,5 tony.
  • Zakończenie eksploatacji następuje po co najmniej jednomiesięcznym okresie zarejestrowania w jednym z krajów UE.
  • Pojazd nie zawiera żadnych odpadów i jest kompletny (silnik, układ jezdny, karoseria, katalizator, sterowniki elektroniczne).

Utylizacja

Odzysk materiałów.

Ponowne wykorzystanie cennych surowców.

Być może Państwa Mercedes ma już najlepsze lata za sobą – ale nie oznacza to jego końca.
Dzięki nowoczesnym technologiom recyklingowym, można odzyskać znaczną część materiałów z pojazdu, oszczędzając przez to cenne surowce i w znacznym stopniu odciążając środowisko.
Proces ich ponownego wykorzystania można podzielić na następujące cztery etapy:

1. Odbiór pojazdu
Po przejrzeniu udostępnionej listy punktów odbioru pojazdów oraz znalezieniu punktu położonego najbliższej Państwa domu, oddają Państwo do niego swój kompletny samochód bez odpadów.

2. Osuszanie
W ramach osuszania samochód zostaje starannie pozbawiony wszystkich płynów eksploatacyjnych, takich jak oleje, płyn hamulcowy, płyn chłodzący, płyn spryskiwaczy czy czynnik chłodniczy, które są poddawane recyklingowi lub utylizacji.

3. Demontaż
Pierwszy etap obejmuje obowiązkowy demontaż akumulatora, filtra oleju, katalizatora oraz kół, które poddawane są recyklingowi. Części pirotechniczne (na przykład poduszki powietrzne) utylizowane są zgodnie z przepisami. Następnie wymontowane są części nadające się – bezpośrednio lub po przetworzeniu – do ponownego użycia.

4. Rozdrabnianie
Pozostałe części karoserii przekazywane są do specjalistycznych firm, które rozdrabniają je za pomocą strzępiarek, dzielą na różne frakcje oraz w znacznym stopniu przywracają do obiegu tworzyw.